Služby
Daňové poradenství, účetnictví, mzdová evidence

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

Nabízíme Vám precizní a spolehlivé vedení účetnictví či daňové evidence:


Ve vedení účetnictví a daňové evidence je zahrnuto mj.:

EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Poskytujeme špičkové služby daňového poradce:

Průběžné provádíme:

Daňové poradenství je poskytováno daňovým poradcem Ing. Romanou Jarkovskou, ev.č. 4116. Daňový poradce odpovídá klientovi za případné škody vzniklé v souvislosti s daňovým poradenstvím. Vzniklá škoda je klientovi hrazena z pojištění daňového poradce.

OSTATNÍ SLUŽBY

MZDOVÁ EVIDENCE

Pro „zaměstnance“ vedeme kompletní personální a mzdovou agendu od přípravy pracovní smlouvy, přihlášení zaměstnance na příslušné OSSZ a zdrav. pojišťovně, zpracování mezd, hlášení a výkazů pro úřady a pojišťovny, po ukončení pracovního poměru.

EDAPO CONSULTING

Audit společnosti a strategie

APLIKACE MODERNÍCH METOD ŘÍZENÍ

KPI - měření výkonnosti strojů a výrobních linek
Rapid changeovers - rychlé změny, redukce neproduktivních časů
CDPP - personální plánování dle výrobních kapacit
AVA - studie produktivních a neproduktivních činností
Portfolio analysis - analýza výrobkového portfolia dle krycího příspěvku , plánování a řízení prodeje
Simultánní inženýrství - řízení paralelních procesů spojených s vývojem výrobků
Controlling, Reporting - manažerské výstupy informačních systémů

OSTATNÍ SLUŽBY

Na základě konkrétních požadavků klienta poskytujeme i další služby např. na základě poskytnuté plné moci zastupujeme klienty při jednání a kontrolách před úřady, zejména zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení, finančními úřady, živnostenskými úřady a úřady práce. Zastupujeme klienty při jednání s bankami a zpracováváme veškeré podklady pro žádosti o úvěr. Provádíme ekonomické rozbory a analýzy pro potřeby klienta, podílíme se při přípravě obchodních transakcí a posuzujeme uzavírané obchodní smlouvy z hlediska daňových dopadů. Navrhujeme řešení a spolupracujeme na realizaci restrukturalizací a optimalizací procesů společností. Využíváme moderní metody řízení, včetně průmyslového inženýrství.